Voorkennis


AMBI studies heeft een bijzondere aanpak voor wat betreft het uitvoeren van een cursus, training of werkcollege. Hierbij passen een aantal kenmerken die de student moet bezitten. Een eerste vereiste is gedreven zijn dus een goede inzet en motivatie. Daarnaast is een flexibele instelling aangaande startmomenten, lestijden en leslocaties nodig. Afspraken nakomen of tijdig laten weten dat je verhinderd bent, vinden wij prettig.

BITEXA, EXIN tracks en iEXA tracks
  Voor de EXIN tracks of iEXA trakcs is middelbaar onderwijs (MAVO, HAVO, MTS, VWO, etc.) wel een pre. Of je daarvoor een diploma behaald heeft is geen harde eis. In principe kan iedereen zich aanmelden.
Deze opleidingen voeren de student naar een een niveau van 1e jaars HBO student. Dit is vergelijkbaar met informatica onderwijs op MBO niveau. Maar ook als je jouw kennis voornamelijk in praktijk hebt opgedaan kan je deelnemen aan de basis.

HBO bachlor begeleiding en HBO vakken
  Geen voorkennis nodig. HAVO of gelijkwaardig diploma is een vereiste hoewel voldoende werkervaring en MAVO ook al toegang geeft als je een 21+ toets uitvoert bij de betreffende hogeschool instelling. Heb je VWO dan kan je de WO bachelor volgen, deze is één jaar korter in doorloop en geeft eenzelfde bachelor graad.
Niveau van de bedrijfsgeoriënteerde vakken is op HBO en post-HBO niveau, er zijn hiervoor geen instroomeisen.

Master classes
  Na je HBO studie kan je master classes volgen. De master classes zijn praktijkgericht , dus meer een beroepsinsteek (HBO) dan een wetenschappelijke insteek (WO)
De masterclasses bij ons kennen geen instroomeis. Ook zonder HBO getuigschrift kan je deelnemen aan losse masterclasses.

Voor deelname aan sommige examens zijn er wel aanvullende eisen door BITEXA, APMG, Prometric, CITO, EXIN, Tüv-Sud, etc..gesteld, zie betreffende websites. Overige algemene voorwaarden betreffende ons produkt leest je in onze leveringsvoorwaarden (zie de helpdesk), IPR-statements