Privacy statements

 • Identiteit van de onderneming
  Wie we zijn.
  Contactgegevens
 • Het doel of de doelen waarvoor de gegevens verzameld worden
  Als opleider verzamelen wij de nodige klantgegevens;
  – voornaam, initialen, achternaam, naamvermelding op diploma’s en certificaten.
  – telefoonnummer, emailadres, voor contact over huiswerk, opdrachten, uitnodigingen, etc
  – 
  identiteitgegevens , nodig voor als deelnemer examen wil doen, voor authenticatie
  deze gegevens worden door de klanten zelf aangeleverd via telefoon, email of webformulieren
  waarbij deze klanten kunnen inschrijven of informatieaanvragen kunnen indienen.
 • Uitvoeringsvoorwaarden
  Persoonsgegevens die een persoon aanlevert zijn een voorwaarde voor de uitvoering
  van een contract voor het uitvoeren van een training, cursus, opleiding of examen.
 • Hoe lang de gegevens worden opgeslagen of de criteria voor het bepalen van de termijn
  – zoals wettelijk verplicht is.
 • Dat personen het recht hebben op inzage rectificatie of wissing van hun gegevens
  Personen kunnen altijd hun gegevens ;
  – inzien (op locatie AmbiStudie),
  – wijzigen (via administratie AmbiStudie)
  – laten verwijderen (via administratie AmbiStudie)
 • Recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken.
  Personen hebben het recht om tegen de verwerking van van hun persoonsgegevens bezwaar te maken.
 • Intrekking van toestemming voor verkrijgen van persoonsgegevens.
  Personen leveren zelf hun gegevens aan, aan AmbiStudie.
  AmbiStudie verlangt geen toestemming van personen om zelf gegevens te verkrijgen.
 • Het recht op klagen bij de autoriteit Persoonsgegevens
  Klanten van AmbiStudie behouden het recht op klagen bij de autoriteit Persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens die AmbiStudie verwerktAmbiStudie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van AmbiStudie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan AmbiStudie verstrekt. Ook via opleidingbrookers als Springest kan AmbiStudie door u zelf verstrekte gegevens verkrijgen, doordat u via zo’n brooker een informatieverzoek of een inschrijving gedaan heeft.
  AmbiStudie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:– Uw voor- en achternaam
  – Uw adresgegevens
  – Uw telefoonnummer
  – Uw e-mailadres
  – Gegevens ter identificatie
  – Gegevens van uw werkgever
 • Waarom AmbiStudie uw gegevens nodig heeft.TAmbiStudie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk  (per e-mail en/of per  post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Daarnaast kan AmbiStudie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een  met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het verzorgen van een opleiding. Uw adresgegevens zijn bijvoorbeeld van belang voor het plannen van de locatie van opleidingen. Gegevens ter identificatie zijn nodig voor het regelen en afnemen van examens. Gegevens van uw werkgever kunnen nodig zijn voor het correct adresseren van facturen.
 • Hoe lang AmbiStudie de gegevens bewaartAmbiStudie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • Delen met anderen AmbiStudie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien  dit nodig is voor de uitvoering van een  overeenkomst met u, of om te voldoen aan een  wettelijke verplichting.
 • In kaart brengen van websitebezoekOp de website van AmbiStudie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze  gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. AmbiStudie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze  gegevens worden zo veel mogelijk  geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 • GOOGLE analyticsAmbiStudie maakt gebruik van Google Analytics  om bij te houden hoe  gebruikers de websitegebruiken en hoe  effectief de Adwords-advertenties van AmbiStudie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft  ook het privacybeleid van Google Analytics  hier aan.
  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe  onze  website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan AmbiStudie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien  Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
  AmbiStudie heeft hier geen invloed  op. AmbiStudie heeft Google geen toestemming gegeven om via AmbiStudie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderenU heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@AmbiStudie.nl AmbiStudie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 • BeveiligenAmbiStudie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,  onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  tegen te gaan. De website van AmbiStudie maakt gebruik van een  betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk  heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien  u meer informatie wenst over de beveiliging van door AmbiStudie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AmbiStudie op via info@AmbiStudie.nlhttps://www.AmbiStudie.nl is een  website van AmbiStudie.AmbiStudie is als volgt te bereiken:
 • Adres              AFGA building, Polakweg 11 2288 GG  RIJSWIJK
  Telefoon         +31(0)684-968190
  E-mail             info@AmbiStudie.nl