IREB Foundations, BCS Requirements Engineering

Requirements engineering basiskennis, enerzijds om kennis te krijgen zodat je het examen kunt afleggen en anderzijds om te oefenen met requirements analyse en specificatie in praktijk. Perfect voor beginnend analisten en requirements engineers.

We gaan in op de context en systeemgrens van een systeem. Dat is lastiger te bepalen dan je kunt vermoeden. Dat kijken we naar kwaliteit van een requirement en ook van het document waarin je requirements verzamelt en groepeert. Om te sparren met gebruikers behandelen we diverse elicitatie technieken zodat je wensen en eisen boven tafel kunt krijgen. We bekijken verder de gangbare modelleringstechnieken om te specificeren, zoals UML activity diagram, UML Use Case Diagrams, UML Class diagram, DFD, ERD, etc.
Tenslotte is er aandacht voor requirements management,gebruik van tools en het onderhandelen van requirements .

Kenmerken ;

 • 3 lesdagen zo eens in de week een lesdag, of 10 sessies van 105 minuten (+/- kwartier) online.
 • Wij kunnen altijd starten als er startgarantie is gekozen door deelnemers. 
 • We sturen je vooraf de 1e les al 6 hoofdstukken van de IREB fundamentals guide, en vragen je een casus uit te werken op basis van specificatie modellen en -technieken. Ga maar proberen zodat je snapt hoe lastig specificeren kan zijn! 
 • Dag 1, we bespreken de opdracht en de eerst 6 hoofdstukken en maken per hoofdstuk proefexamenvragen en koppelen die direct terug naar de lesstof, zodat dit beter beland.
 • Huiswerk: proefexamen thuis afmaken en een casus om te proberen.
 • Dag2, we bespreken huiswerk en  behandelen de laatste 3 hoofdstukken, maken meer proefexamen vragen en koppelen die aan de lesstof. We maken wat cases zodat je UML Use Case Diagram, activity diagram, state diagrams, ERD-, DFD-technieken kunt toepassen.
 • Huiswerk, je krijgt een representatief voorbeeldexamen om thuis te maken. 
 • Dag 3 we bespreken proefexamenvragen en leggen uit waarom foute antwoorden fout zijn, bespreken eventuele nog openstaande cases.

Kosten: zie kostenspecificaties, er zijn bijkomende materiaalkosten en examenkosten. Met een startgarantie start je cursus altijd.

Literatuur:

 • Grip op Requirements (Ned.) of IREB Fundamentals Guide (Eng.)
 • Requirements Engineering Fundamentals
 • Diverse voorbeeldexamens, casus en referentiematerialen. 

Voorkennis: niet nodig.  Het is een hbo-niveau cursus.   

Examen: de cursus bereidt voor op zowel het IREB foundation examen, als het BCS Requirements Engineering examen, alswel het Requirements Engineering Foundation examen van BITEXA.

Inhoud:

 • Basisbegrippen Requirements Engineering
 • Taak en inzet van de R-Engineer
 • System context & boundaries
 • Elicitatie technieken
  • Survey technieken
  • Creatieve technieken
  • Observatie-technieken
  • Document-centered technieken
 • Documenteren van Requirements
  • Structuur
  • Content
 • Natuurlijke taal specificatie
  • Gestructureerd taal
  • Beslissingstabellen
 • Model gebaseerde specificatie
 • Traditionele technieken
  • Data flow Diagram
  • Entiteit-Relations diagram
  • State transition diagram
  • BPMN proces flow
 • UML-technieken
  • Use case diagram
  • Use cases
  • Class diagram
  • Activiteiten diagram
  • Toestanden diagram
 • Goal models/Laddering
 • Requirement Validation
 • Validation techniques
 • Requirement Negotiation
 • Conflict resolution techniques
 • Kwaliteit van Requirements (ISO9126, 25010)
 • Requirement Management
 • Traceability
 • Version management
 • Change management procedure
 • Tool support
 • Selecting a Tool
 • Examenvoorbereiding

Doelgroep: 
voor diegene die kennis wil maken met requirements engineering en zich eventueel wil certificeren als CPRE (certified Professional Requirements Engineer).
Zoals: Requirements Engineer, Business Analist, Informatie Analist en Functioneel Ontwerper Architect, Ontwikkelaar en ieder die betrokken zijn bij het specificeren van informatiesystemen c.q. softwareproducten. Ook is deze training interessant voor kwaliteitsfunctionarissen en projectmanagers die zich willen verdiepen in Requirements Engineering en Management. 

Verder na IREB-foundation?

Na behalen van je IREB foundation kan je bij ons verder als je dat zou willen, er zijn genoeg specialisaties c.q. certificeringen:
-IREB advanced modeling, 
-IREB advanced Elicitation & Negotiation, 
-IREB advanced Requirements Management, 
-IREB advanced RE@Agile. 
-Certified Requirements Engineering Professional

Prijs & informatieaanvraag.