Incompany cursus

Voor groepen vanaf 3 deelnemers kan in house training gegeven worden.

Bij basiscursussen/trainingen streven wij naar maximaal 14 deelnemers, bij gevorderde cursussen naar maximaal 10 deelnemers.

Prijs ex. 21% BTW, is bepaald op 1200 tot 1800 euro per lesdag, afhankelijk van regio en niveau van de cursus en voor 3 deelnemers. Bij meer dan 3 deelnemers is er een toeslag per dag per deelnemer. 

Vuistregel is dat bij meer dan 6 deelnemers er een extra lesdag is gezien het cursusgeven veel meer intensief is voor de docent. Bij meer dan 11 deelnemers is zelfs een tweede extra dag nodig.

Daarnaast zijn er materiaal en examen kosten per deelnemer.
Docent reiskosten en eventuele verblijfkosten kunnen worden berekend.

Uitvoering en planning in overleg met opdrachtgever, in beginsel hele cursusdagen van 10 tot 16 uur. Een extra lesuur op een dag kost 210 euro ex. BTW.

Bij maatwerk, door bijvoorbeeld afstemmen van de inhoud op de organisatie of een business case die moet worden gemaakt, zijn er administratiekosten en voorbereidingskosten. 

Wilt u een cursus voor uw werknemers in een centrale locatie, dan kan dit bij CAI-advies. Wij regelen een ruimte en consumptieservice / arrangementsservice voor de groep. Per lesdag/per deelnemer zijn de standaard arrangementskosten 25 euro  ex. BTW.  Bij eventuele uitgebreide lunch is er een nacalculatie.