Disclaimer

Deze website is met zorgvuldigheid samengesteld maar AMBI studie is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak van informatievergaring. Het betreffen verwijzingen naar websites die functioneel interessant zijn voor opleidingen. Het AMBI studie onderhoudt deze websites niet en heeft ook geen invloed op de inhoud van die websites. Daarom is het AMBI studie niet verantwoordelijk te houden voor de inhoud van de gekoppelde sites.

Reflectie en evaluaties bij HBO studies zijn een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de student. Studenten leveren hun eigen ingevulde evaluatie en reflecties over gevolgde training, cursus of opleiding aan. Op het reflectie- en evaluatieformulier staat aangegeven dat deze verstrekte informatie ook gebruikt wordt voor publicatie op de AMBI studie website. AMBI studie is niet verantwoordelijk voor de door de student ingevulde en daardoor gepubliceerde informatie. AMBI studie wijzigt deze aangeleverde informatie niet, tenzij de student aangeeft dat bepaalde informatie te (privacy)gevoelig is. Wijzigingsverzoeken kunnen aan de AMBI studie-administratie worden doorgegeven.

Regels voor spamberichten

Bedrijven mogen berichten versturen als consumenten of bedrijven hier vooraf toestemming voor geven. Bijvoorbeeld wanneer zij een product of dienst kopen en hun e-mailadres achterlaten om reclame te kunnen ontvangen. Die reclame moet dan wel gaan over soortgelijke producten of diensten.

AMBI studie stuurt periodiek informatie over vervolgopleidingen aan deelnemers of degene die deelnemer is geweest, betreffende het door hun aangegeven interessegebied en carrièrre richting. AMBI studie gebruikt de gegevens van studenten sec om hen te informeren over producten voor vervolgopleidingen.