Certified Data Manager

Deze track is bedoeld ter ondersteuning voor degene die databases wil managen en ontwerpen en bestaat uit de 3 modulen en een expert opdracht. Focus ligt hier op database design. Waarbij wordt gekeken naar relationele databases, elastic search databases, caché databases, data warehouses, data marts en data vaults. Data management wordt ook bekeken, zoals Master Data Managment (MDM) en Reference Data Management (RDM). De expert opdracht betreft een theorie, begeleiding en coaching traject van 3 maanden.

Bij deze cursussen wordt het DAMA DM-BoK boek als uitgangspunt gebruikt. De tweedaagse CDAMAF cursus kan op verzoek worden ingericht om te worden voorbereid op het CDMP examen van DAMA.org.

Kwalificatie
Toetsing BITEXA. Elk module heeft een eigen examen. De examens van 3 modulen + eindopdracht examen geeft recht op het track certificate Certified Data Manager
(n.b. dit is niet de certificering van DAMA.org).

Literatuur en inhoud
Zie de losse modulespecificaties. Gebruik de informatie button om een brochure aan te vragen.

Beknopte inhoud;
foundation level focust op databaseontwerp voor transactieverwerking en SQL basics of je kan een foundation level DM-Bok (data management) cursus volgen, er zijn twee foundation examens mogelijk.

advanced level
bekijken we bedrijfsgerichte datamodellering en basic kennis over multidimensionale databases en normale transactieverwerkende databases. We bekijken coneptual en logical data model en kijken hoe bedrijfsregels te implementeren in een databses. Er is aandacht voor ETL en kwaliteit van data. Er is verdieping in de werking van SQL.

professional level
focust om multidimensinale databases, Hyper-datacubes, OLAP en BI. We bekijken data vaults, data lakes, anchor modeling en data fact modeling. Hoe materialised views te definieren en hoe work-load te gebruiken bij het opzetten van data marts.
Het physical data model wordt opok beschouwd en hoe technieken om queries te versnellen.

Uitvoering
Dagcursus, Avondcursus op verzoek.
(+1 is een extra pre-course dag als men geen voorgaand niveau heeft behaald).
Met startgarantietoeslag (+12.5%) start uw cursus altijd.

Code cursus prijs examenkosten studiemateriaal
CDAMAF Data Manager foundation, 2 dagen € 995,- € 185,- € 100,-
DBSQLF Databases & SQL foundation, 2 dagen € 995,- € 185,- € 100,-
CDAMAA - Data Management & Databases Advanced, 3 dagen +1 € 1350,- € 210,- € 120,-
CDAMAP - Data Management & Databases Professional, 4 dagen +1 € 1950,- € 280,- € 145,-
CDAMAM - Data Management & Databases Expert, 2 dagen +begeleiding € 1295,- € 500,- € 100,-

Doelgroep & doelstelling
Voor degene die met databases wil werken en data willen managen om de juiste rapportage te kunnen leveren aan de stakeholders.