Business Process Modeling met BPMN2.0


De cursus gaat over BPNM 2.0, een modelleringstaal met 3 diagramtechnieken om processen, collaborations en interacties vast te leggen.

De cursu gaat over bedrijfsprocessen in kaart brengen (‘as-is”) en geeft inzicht in de werking en de afhankelijkheden tussen processen in het bedrijf. Je kunt daarna de procesflow analyseren of meten en verbeteringen aanbrengen in processtappen. Voor business process management (BPM) zijn deze BPMN-procesmodellen essentieel om processenketens te kunnen bekijken waar bijvoorbeeld knelpunten zitten bij overdracht van het werk tussen twee functionarissen/medewerkers.  

Wat gaan we doen?

 • In deze cursus leren we de deelnemer de BPMN-ontwerptaal en hoe hij zijn vormgevingsprocessen zelf kan modelleren met BPMN. Wij gebruiken ook tools zoals de SIM modeler, Bizagi modeler, Camunda  of Bonita om BPMN-modellen te maken.
 • De cursus wordt afgesloten met het afleggen van een BPMN 2.0 foundation examen. Dit examen toetst geen feitenkennis (want dat kan je opzoeken) maar toetst je kennis, inzicht en toepassingsaardigheid betreffende BPMN diagram technieken en hun syntax en de semantiek zodat je ook begrijpt hoe je kwalitatief goede BPMN procesmodellen kunt maken.

Examen:
Het examen van exameninstituut BITEXA, heeft 30 meerkeuze vragen, duurt een uur en is open boek. Geslaagd bij 57% goed. Behaal je het examen dan krijg je het Foundation Certificate BPMN 2.0 Professional. Het exameninstituut biedt een gratis herkansing mocht je door omstandigheden niet slagen de eerste keer.

Uitvoering:
 2 dagen, klassikaal een lesdag per week of oneline (6 sessies van 105 minuten).
 
Voorkennis: hbo-denkniveau verwacht. Het is een HBO/post-hbo-cursus.

Studiepunten: 4 ECTS.  

Inhoud:

 • Wat is een proces?
 • Wat is een taak?
 • Wat is een processtap?
 • Hoe maak je een procesmodel?
 • Business procesmodellering,
 • Organisatie context
 • Model van Harmon
 • Procesketens
 • As-is process in kaart brengen
 • GAP analysis
 • Process Discovery & Process Analysis 
 • BPMN basiskennis
  • Werken met “tokens”.
  • Gateways
  • Pools & Lanes
  • Parallelle processen en parallelle verwerking
  • Sequentiële verwerking
  • Message Throwing & Catching
  • Collaborations
  • Impliciete en abstracte pools, private, public
  • Multi Instance participation
  • Events
  • Connectoren
  • Loops
  • Subprocessen, Adhoc subprocessen.
  • Calls
  • Data-based & Event based decisions
  • Variabele toekenning
  • Tasks
  • Call by Value / Call by Copy
  • Event subprocess
  • Transacties
  • Compensations
  • Interrupts & Exeptions
  • Foutafhandeling
  • Escalatie
  • Deadlock
  • Data Objects
  • Data Stores
  • Collaboration 
 • Doelgroep: voor eenieder die betrokken is bij het modelleren van processen, zoals business analisten, procesontwerpers, procesanalisten, materiedeskundigen, proceseigenaren, procesmanagers, functioneel beheerders en AO-medewerkers. 

Literatuur:

 • BPMN modeling  & reference guide (digitaal boek)
 • BPMN2.0 by Example (boek)
 • BPMN Formal guide
 • Voorbeeldexamen.

Investering zie prijsinformatie. Let op, bijkomend materiaalkosten en eventueel examenkosten. Tip: kies de optie startgarantie, dan start de cursus altijd (in overleg).

Prijs & informatieaanvraag.