Bedrijfsgericht datamodelleren en introductie Data warehousing

Deze cursus gaat over analyse van de bedrijfsomgeving om de juiste business objecten te identificeren en regels die gelden vanuit data governance zodat we een juiste gegevensmodel kunnen maken van de OLTP-database die de business processen kan ondersteunen en gewenste rapportage mogelijk maakt.

Wat gaan we behandelen in de cursus:

 • het modelleren van gegevens verzamelingen (ook wel entiteittypen of classes genoemd). We kijken naar het logisch en conceptueel modelleren van data.
 • technieken om een logisch gegevensmodel/datamodel te maken zijn ERD ( entity – relationships model), het Class diagram (zoals ERD maar dan vanuit object oriëntatie), het ERD-ISO .
 • user centric of human centric benadering voor data modelling en data management waarbij maximale betrokkenheid van de gebruiker centraal staat.
 • We gebruiken kleine praktijkgerichte casus van 10 a 20 minuten die deelnemers maken en die we bespreken zodat de kennis over de techniek beland en men het toepassen van de techniek in de vingers krijgt.
 • We gebruiken herkenbare voorbeelden om ook de niet-technische materiedeskundigen gemotiveerd en betrokken te houden bij het modelleringproces.
 • We kijken hoe in SQL kan worden gebruikt om rapportages te verkrijgen.
 • Er is een introductie over Data warehousing en datamodellen voor data warehouses.

Leerdoelen:

 • De deelnemer kan E-R modelleren in te zetten om feiten, samenhang en regels vast te stellen tussen entiteiten op verschillend detailniveau, waaronder conceptuele en logische modellen.
 • De deelnemer kan ERD-ISO-datamodelleertechniek in zetten om feiten, samenhang en regels vast te stellen tussen entiteiten op verschillend detailniveau, waaronder conceptuele en logische modellen.
 • De deelnemer weet hoe top-down en bottom-up benaderingen te gebruiken om ontwikkeling van een datamodel te initiëren en daarna middel-out uit te werken.
 • De deelnemer weet hoe een data dictionary te specificeren en kan de Backus-Naur vorm gebruiken bij specificatie.
 • De deelnemer kan data normalisatie toe te passen in een E-R model en relationele database schema.
 • De deelnemer weet hoe SQL werkt op de relationele tabellen, en kan niet te complexe SQL query’s begrijpen.
 • De deelnemer kent diverse technieken om additionele requirements te ontdekken en business rules te implementeren in het datamodel.
 • De deelnemer is in staat om een datamodel te ‘lezen’ en te communiceren naar materiedeskundigen, gebruikmakend van de bijbehorende terminologie.
 • De deelnemer weet hoe een ETL-proces verloopt, welke componenten in een data warehouse zitten en snapt stermodellen en snowflake modellen. 

Voorkennis:
kennis van relationele database model en SQL wordt verwacht.
Heb je deze kennis niet, er is een extra pre-course dag waarbij deze elementaire kennis wordt aangereikt, prijs is schappelijk (185 euro incl. materialen en lunch).

Inhoud: 

     Algemene datamanagement 

 • Data Management
 • Metadata, Reference data, Masterdata
 • Datakwaliteit
 • Business processen en dataklassen
 • Business transactie analyse
 • Ontdekken van business objects/dataklassen
 • Conceptueel modelleren
 • Gegevensanalyse
 • Opstellen van een informatiemodel
 • Verzamelingen, objecten, entiteiten
 • Relaties, associaties en links
 • Ontwerpen van een database schema (Bachman) 
 • Logisch datamodel
 • Transformatie van conceptueel naar logisch model.
 • Primaire en vreemde sleutels,
 • Integriteit en consistentie,
 • Cascade, Restrict en Nullify integriteitconstraints,
 • Bewaking van integriteit,
 • Basisbegrippen SQL,
  Subquery’s in SQL
 • Database Design en SQL,
 • SQL en controle bij invoeren,
 • Database onderhoud met SQL,
 • Autorisaties met SQL,
 • Optimaliseren van Query’s,
 • Normaliseren of denormaliseren.
 • Introductie Multi-dimensionele databases,
 • Data warehouse architectuur
 • Het ETL proces
 • Data marts
 • Stermodel
 • Sneeuwvlok model
 • Tijdsbeheersing in databases (SCD vormen)  
 • Functies op een MDBMS  
  • Drill down/Drill Accoss
  • Pivoting
  • Roll Up

Multidimensional modelling & data ware housing (extra 4e dag, verdieping)

 • Basiskennis ROLAP en datastructuren
  • Data Warehouse
  • Dimensions
  • Hierarchies
  • Fact tables
  • Dimension tables
  • Data Fact modelling 
  • Van requirements naar Star of snow flake model
  • Data Marts
  • Slowly Changing Dimensions (SCD)
 • Data Vault
  • Satellites, Hubs en Links
  • Point in Time tables
 • Anchor modelling
  • Attributes, Ties, Knots, Anchors

Doelgroep: Beginnende of gevorderde Business analisten, requirements engineers, data model ontwerpers, informatieanalisten en database designers. Daarnaast is deze cursus interessant voor applicatieontwerpers/ontwikkelaars voor meer inzicht in datamodellering en de wijze waarop dit kan worden ingezet bij requirements engineering of procesanalyse.

Examen:

 • (3-daags), exam Advanced Certificate Database Management & SQL.
 • (4-daags), exam Professional Certificate Database Management  

Beide examens bestaan iedere uit 30 meerkeuze examenvragen, open boek. Advanced duurt maximaal 105 minuten, professional is 180 minuten. Bij 17 of meer vragen goed ontvangt de deelnemer het advanced of professional certificaat van The Business & IT  Exams Association. Mocht een examen door omstandigheden niet gehaald worden is er een gratis herexamen.

Prijs & informatieaanvraag.