Analyse en ontwerp advanced met BPMN + UML en andere technieken

Bij het maken van een product is analyse en ontwerp nodig. Daarvoor zijn veel technieken beschikbaar. De meeste technieken zijn zo volwassen geworden dat niet alleen IT producten maar ook non-IT producten kunnen worden verkend, geanalyseerd en worden ontworpen (specificeren).

 • Deze cursus gaat in op het verkrijgen van wensen en eisen (requirements) van gebruikers en andere stakeholders om deze requirements te analyseren, te structureren en te specificeren met diverse modellen en natuurlijke taal beschrijving (zoals Use cases/ User Stories). 
 • Deelnemers hebben vaak moeite met het aanleren van het juist gebruik van de diverse diagram technieken en weten ook niet goed wanneer welke technieken nu te gebruiken binnen de fasen van een project. De cursus gaat daar op in zodat men weet wanneer en waar technieken in te zetten en ook waarom (voordelen/nadelen).
 • We onderzoeken traditionele techieken en agile technieken en waarin deze dan verschillen en hoe ze effectief te gebruiken.
 • In eerste instantie bekijken we de diagrammen set van UML. er zijn een 5 tal belangrijke diagrammen om vanuit verschillende perspectieven naar requirements te kijken en deze te specificeren.
 • Voor procesanalyse en het modelleren van processen gebruiken we de BPMN orchestration techniek, omdat deze modelleertechniek meer flexibel is dan het UML Activity Diagram.
 • Verder zijn er nog andere technieken die aanvullen zijn zoals ERD, DFD, Beslissingstabellen, IDEF0, …

Uitvoering: 4 dagen (uit te breiden bnaar 6 dagen eventueel).
Uitvoering eens in de 2 a 3 weken een lesdag. Kan ook online in 11 Skype sessies van ongeveer 105 minuten (+/- kwartier).

Start; Ook bij kleine groepen starten wij! Start gebeurt altijd in overleg.

Examen
Het examen betreft een open boek examen met 30 meerkeuze vragen, duur 3 uur. In plaats van het meerkeuzevragen examen kan je ook een examen praktijkopdracht worden uitgevoerd.

Doelstelling:

 • de deelnemer leert requirements gathering technieken  (elicitatie).
 • de deelnemer leert hoe kwaliteit van requirements te beoordelen.
 • de deelnemer leert hoe kwaliteit van een requirements document zoals een functioneel  ontwerp te beoordelen.
 • de deelnemer leert hoe analyse uit te voeren en ontwerpen te maken.
 • de deelnemer kan omgaan met de visuele ontwerptalen UML en/of BPMN-2.
 • de deelnemer krijgt inzicht, kennis maar ook praktische vaardigheid door voorbeelden en oefeningen die worden gemaakt. 
 • de deelnemer leert hoe een concept functioneel ontwerp op te stellen.

Literatuur: Praktisch UML versie 4. BPMN2.0 Modeling and Reference guide, OMG BPMN guide en OMG UML guidesdiverse ebooks/artikelen.  

Inhoud:

 • use case diagram,
 • use cases,
 • klassenmodel, gegevensmodel
 • sequentiemodel, intractie model
 • activiteitenmodel,
 • toestandenmodel, state machines
 • collaboration model,
 • samenhang van artifacts,
 • domain analyse,
 • OO ontwerp, 
 • kenmerken van object oriëntatie,
 • objectgeoriënteerd denken,
 • begrippen (object, class, inheritance, polymorphism, message etc.),
 • OO en modelleren van de werkelijkheid.
 • BPMN syntax,
 • BPMN semantiek,
 • processen, tasks
 • gateways,
 • events,
 • event gateway
 • event subproces
 • transactions
 • dataobjects
 • collaborations

Doelgroep: degene die kennis wil nemen van UML, het jargon, de begrippen, de modellen en hoe de samenhang UML en object oriëntatie is en ook BPMN willen kunnen toepassen, zoals: informatieanalisten, business analisten, functioneel beheerders, systeemanalisten en -ontwerpers. Voor degene die use cases en procesbeschrijvingen wil op stellen en samenhang tussen use cases wil bewaken.

Niveau & voorkennis:hbo-denkniveau wordt verwacht. Eveneens basiskennis over procesmodellen en UML. N.B. weet je nog niet veel hierover, er is een extra 5e dag die we voordelng en vooraf de start van les 1 kunnen verzorgen om je deze kennis bij te brengen. 

Prijs & informatieaanvraag.