AMBI e-CF applications

Deze cursus geeft de deelnemer kennis en inzicht over development, ontwikkelen van applicaties, de analyse- en ontwerptechnieken en de ontwikkelaanpak.

Wat gaan we in deze cursus doen?

 • We kijken naar manieren om applicaties te ontwikkelen. Onder andere agile en scrum werkwijze.
 • We bekijken ook het testproces en hoe te testen.
 • Daarnaast is er tijdens eenontwikkelingsproces ook verandering (change), daar moet ruimte voor zijn.
 • Start je met een ontwikkelen dan is er eerst analyse gevolgd door een ontwerp. En deze activiteiten herhalen we regelmatig.
 • We bekijken de huidig gangbare analyse- en ontwerpmethoden en diagram technieken.
 • We bekijken manieren van oplevering en transitie. 

Doelgroep: de doelgroep is iedereen die in de organisatie met informatiesystemen bezig is qua beheer of analyse of ontwerp, en basiskennis zoekt of die meer over infromtiesystemen / applicaties wil weten. 

Globale inhoud:

 • Informatiesystemen
 • Randvoorwaarden aan informatiesystemen
 • Analyse, structureren en modelleren
 • Ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen
 • Testen 
 • Beheer en exploitatie van informatiesystemen

Uitvoering:

 • Klassikaal of online sessies, zo eens in de 2 à 3 weken een lesdag (klassikaal 10-16 uur of online 09:30 – 15:15).
 • Doorloop 5 tot 9 weken.
 • Er is een voorbereidende opdracht (veelal leeswerk ter voorbereiding van de 1e bijeenkomst).

Toelatingseis: geen, het is een cursus op HBO-niveau.

Examen: bestaat uit een online examen via EXIN van 50 meerkeuze vragen, tijdsduur 90 minuten.

Start: kan altijd starten als u startgarantie kiest. Ook met kleine groepen starten wij. 

Prijs & informatieaanvraag.