Advanced modeling & business process management met BPMN

Deze cursus gaat over de BPMN 2.0 diagram technieken, procesmodelleren, simuleren van procesketen verwerking en Business Analyse met ook oog voor Business Process Management.

BPMN 2.0 is een modelleertaal waarbij we business proces flows, events & error handeling en terugdraaien van transacties kunnen modelleren. Ook het beleggen van verantwoording is in BPMN mogelijk. Voor interactie tussen partijen kunnen we conversation diagram of het choreography diagram gebruiken.

Kenmerken

 • Lessen kunnen klassikaal (4 dag) of via online Skype sessies (ongeveer 11 sessies van 105 minuten).
 • We starten altijd, ook bij kleine groepen. Met een startgarantie plannen wij gezamenlijk uw cursustart en doorloop in.

Wat gaan we doen in deze cursus?

 • We bekijken de basics van BPMN-taal en gaan oefenen met BPMN-procesmodellen maken zodat je snapt hoe BPMN syntax correct toe te passen.
 • We bekijken advanced toepassingen van BPMN, hoe je time-boxen (deadlines) en events kan gebruiken in je modellen en processen kunt terugdraaien.
 • We bekijken de BPMN Conversation techniek om communicatie tussen participanten te specificeren.
 • We bekijken de BPMN Collaboration techniek en hoe van collaborations naar BPMN-procesmodellen te komen, veelal betreft dit het inzichtelijk maken van een wederzijdse interfaces tussen participanten/actors.
 • We bekijken hoe Choreographies werken en hoe je die kunt combineren met BPMN-procesmodellen.
 • We bekijken business analyse en business process management in de zin dat we Balanced Score Card techniek gebruiken om uit te vinden wat de waarde is van processen voor de organisatie en of het zin heeft deze te verbeteren.
 • We bekijken Business analysetechnieken want zonder goede analyse kan je geen context inzicht krijgen, geen processen identificeren en goede procesmodellen maken.
 • We bekijken beperkt data flow en het gebruik van databases binnen BPMN-procesmodellen maar kijken minder naar gegevensanalyse of database design.   
 • We bekijken de kwaliteit van je BPMN-modellen en passen kwalitatieve analyse toe.
 • We passen kwantitatieve analysetechnieken toe om doorloop van een procesketen te kunnen bepalen.
 • We kijken naar hoe je met modellen simulaties kan draaien en proces performance etc. op een dash board kan visualiseren.
 • We bereiden je voor op het examen, zodat je het professional level certificaat Certified BPMN Professional kunt behalen.
 • We gebruiken een BPMN Tool om BPMN modellen te kunnen maken, geschikte tools zijn Bizagi, Camunda, Enterprise Architect, Altova, Astah,  …

In de cursus gaat de deelnemer direct aan de gang zet met praktische oefeningen en praktijkcasus over het ontwerpen van IT-oplossingen en analyseren van business processen. We gebruiken BPMN om procesmodellen te maken en bekijken andere proces modellering en analysetechnieken ter ondersteuning.

Doelgroep voor eenieder die betrokken is bij het modelleren van processen, zoals business analisten, procesontwerpers, procesanalisten, materiedeskundigen, proceseigenaren, procesmanagers, functioneel beheerders en AO-medewerkers. 

Examen
Het examen bevat 30 meerkeuzevragen, is open boek, en duurt 3 uur. 56% goed dan geslaagd. Slaag je dan ontvangt de deelnemer het professional certificaat “Certified Business Analyst & BPMN Professional” via het examenistituut The Busines & IT Exams Asociation (bitexa). Mocht je door omstandigheden het examen niet succesvol afronden, je kan één gratis herexamen afleggen.

Studiepunten 10 ECTS. 

Literatuur

 • Fundamentals of BPM (Dumas, la Rosa), (hoofdboek)
 • BPMN 2.0 modelling & reference guide,
 • BPMN by example,
 • Overview 101 Business Analysis Techniques.

Inhoud 

 • BPMN basics 
 • BPMN in relatie tot modelleertechnieken zoals UML, DFD, STD, ERD
 • Gegevensperspectief in BPMN
 • Gedragsperspectief in BPMN
 • Proces/functieperspectief
 • Probleemanalyse
 • Alternatievenanalyse/ vooronderzoek
 • Business Requirement Analysis
 • Transactie, proces, activiteit en taak
 • Procesmodellering,
 • Taakanalyse en informatieanalyse
 • Event-Response analyse
 • Verb & Noun analyse
 • Architectural analysis
 • Rationale analyse
 • Kwaliteit van modellen
 • Afstemmen van modellen
 • Flow analysis
 • Simuleren met BPMN (de BIMP simulator)
 • Werken met “tokens”
 • Gateways en activity diagram
 • Pools & Lanes, separation of concerns
 • Parallelle processen en parallelle verwerking
 • Throwing & Catching mechanism
 • Event Driven en BPMN
 • Iterations Loops
 • Subprocedures/ Calls/ Reusability
 • Data-based & Event based decisions
 • Variabele toekenning, data flow in BPMN
 • Transactions
 • Compensations, roll back mechanism
 • Interrupts & Exeptions
 • Event subprocesses
 • Collaboration
 • Choreographies
 • Context modeling
 • Conversations
 • Quantitative Analysis
 • Qualitative Analysis

Niveau & voorkennis verwacht wordt basiskennis over processen en control flow. Mensen zonder BPMN-kennis kunnen een extra pre-course dag volgen voor een schappelijke prijs, om ontbrekende basiskennis over analyse en BPMN op te doen. Hbo-denkniveau wordt verwacht. Het is een cursus op HBO/post-hbo-niveau.

Investering zie prijsinformatie. Let op, bijkomend materiaalkosten en eventueel examenkosten. Tip: kies de optie startgarantie, dan start de cursus altijd (in overleg).

Prijs & informatieaanvraag.