Vrijstellingen


AMBI studies legt een vrijstellingsverzoek voor aan een examencommissie die dit beoordeelt. Veelal zijn dit externe partijen waar de deelnemer direct mee in contact kan komen om zelf vrijstellingen aan te vragen.

De uitslag c.q. aanbeveling door een examencomnmissie bepaald, ordt door AmbiStudie gerespecteerd.