Cursuskenmerken


Startgarantie

De startdatum is een richtdatum. In overleg met de aangemelde cursist wordt deze besproken en afgestemd. Dat doen wij een maand voor de beoogde startdatum. Een cursus kan in beginsel altijd starten. Startgarantieoptie kan worden gekozen bij inschrijving, dan start de cursus altijd op een bepaalde datum of locatie die in overleg met ambistudie en jou wordt vastgesteld.

Vooraankondiging

Het streven is om 2 a 3 weken voor een geplande start een vooraankondiging te doen naar de ingeschreven cursist. De cursist kan dan zijn agenda raadplegen en maatregelen nemen om de cursus in te plannen. Er is tijd genoeg om te anticiperen op zo een startdatum en eventueel de start bij te stellen in overleg met de betrokken cursist.

Doorloop

In beginsel is er bij een cursus 1x per week een bijeenkomst/sessie. Het betreft dan dezelfde weekdag en dezelfde starttijd en eindtijd. Sommige cursussen kennen eens in de twee weken een bijeenkomst omdat cursist tijd nodig hebben voor het huiswerk.

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt met de groep besproken of er aanpassing nodig is van de doorloop en wordt de doorloop bepaald en vastgelegd.

Mocht je een bijeenkomst niet aanwezig kunnen zijn door omstandigheden dan is er een inhaalmoment in te plannen speciaal voor jou.

Locatie

Centraal gekozen voor de deelnemers, in overleg bepaald. Tijdens de uitvoering kan er van locatie worden gewisseld als dat beter aansluit bij behoeften van de groep. Wil een deelnemer een fixed locatie dan kan dit zoals een fixed startdatum kan worden vastgelegd.