ITMF, IT Management Foundation

Kwalificatie
Toetsing bij BITEXA. Via BITEXA verkrijgt de student het Certificate Information Technology Management Foundation.

Literatuur
Boek en lesmap ITMF.

Inhoud
Ontwikkeling en beheer van informatiesystemen vindt plaats in de context van een organisatie. Bij het opstellen van een ICT-strategie van een organisatie moet niet alleen rekening gehouden worden met de ICT-organisatie, maar ook met het totale organisatiebeleid. De informatiebehoefte van de totale organisatie is leidend voor de ICT-strategie. Met het ontwikkelen van een goede ICT-strategie kan de informatievoorziening goed gestroomlijnd worden en daarmee de hele organisatie ondersteunen.
Voor een ICT’er is het daarom niet alleen van belang om te weten hoe een ICT-strategie tot stand komt, maar ook om meer kennis te hebben van organisaties in het algemeen. Verschillende factoren bepalen de structuur van een organisatie, en in relatie tot deze factoren wordt ook de ICT-strategie opgesteld.

In de module IT & Management Foundation worden aan de hand van de organisatiestructuren van Mintzberg de verschillende soorten organisaties onder de loep genomen. Hiermee biedt deze module een goede basiskennis van organisaties. Evenens komt de ICT-strategie aan de orde. De totstandkoming van de ICT-strategie wordt behandeld in relatie tot de totale organisatie, de ICT-infrastructuur, de bedrijfseconomie en de ICT-organisatie.

Module in vogelvlucht : - organisatiestructuren, - definities,- co÷rdinatiemechanismen, onderdelen van de organisatie, - functioneren van organisaties, - ontwerpparameters, - contingentiefactoren, basisconfiguraties,-ICT-strategie en –organisatie, - totstandkoming van een ICT-strategie, - de ICT-functie van een organisatie, - de ICT-strategie in relatie tot de business, -de ICT-strategie in relatie tot de ICT-infrastructuur, - de ICT-strategie in relatie tot de bedrijfseconomie, -de ICT-strategie in relatie tot de ICT-organisatie.

Uitvoering
Zowel klassikaal als individueel. Individueel in overleg met begeleider/docent. Klassikaal met beperkte inspraak op planning en doorloop c.q. afstemming van lesdata en locaties. Zie vooraankondiging en startprocedure.

Doelgroep & doelstelling
Deze cursus is bestemd voor degene die te maken krijgt met organisatieontwikkeling en ICT alignement zoals onder andere middle management, systeemontwikkelaars, projectmedewerkers, functioneel beheerders. De deelnemer optimaal voorbereiden op het examen ITMF. Na deze opleiding beschikt de deelnemer over basiskennis en inzicht over de IT management, organisatie & ICT alignment.

Voorkennis & niveau
Voor deze cursus is geen voorkennis nodig. Instroomniveau MBO of vergelijkbaar.

Kenmerken
- 4 sessies, doorloop 3 ▒ 1 weken (dagcursus) tot 3▒ 1 weken (avondcursus).
- Locaties: wordt verzorgd door heel Nederland.
- Examens, dagelijks , in overleg
- Huiswerkbelasting ongeveer 2 a 4 uur per sessie.
- Studiebelasting 84 SBU, zijnde 3 studiepunten (European credits).
- Startdatum: in overleg,
bel ons

Module Literatuur & diverse. Bijkomend
materialen
Examen
kosten
Cursusprijs
Dag       Avond
ITMF - ITMF cursus
€ 95,-
€ 185,-   900,-    € 1000,-
 

Prijs is excl. 21% BTW, arrangement is koffie, thee, fris, snoep, water, candybars, etc.. Eventuele externe uitgebreide lunch of diner wordt apart berekend.